0472 10 98 40 Etienne Rogiersstraat 20, Lokeren
Opvoedingscoach Katherine D'Hoore

Opvoedingscoach voor ouders

De opvoedingscoach is er voor:

Ouders van heel jonge kinderen

 • Wanneer of hoe grenzen stellen?
 • De uitputting nabij door nachtelijke appels van de baby
 • Reageren op huilen
 • Omgaan met tegenstrijdige adviezen en bemoeienissen
 • Doe ik het goed?
 • Hoe troosten?

Ouders van kleuters en kinderen op de lagere school

 • Kinderen motiveren zonder omkoping of beloningen
 • Televisie of computerspelletjes afzetten zonder oorlog?
 • Discipline brengen in huis
 • Broer/zus-spanningen (jaloersheid, ruzie, rechtvaardigheid)
 • Verschillende opvoedingsaanpak van de ouders: hoe een gemeenschappelijke benadering vinden?
 • Mijn evenwicht in huishouden, kinderen, partner, werk en ontspanning?
 • Huishoudelijke taken laten doen door kinderen

Ouders van tieners

 • Nakomen van afspraken
 • Evenwicht tussen begrenzen en loslaten
 • Voorkomen van escalaties
 • Omgaan met afwijzend gedrag van puber

Alle ouders…

 • die zich onzeker voelen in hun ouderrol
 • die graag een duwtje in de rug krijgen
 • die bereid zijn hun eigen opvoedingsgedrag onder de loep te nemen
 • die graag verandering zien in opvoedingssituaties
 • die in hun kracht willen blijven terwijl ze ook hun kinderen in hun kracht laten
 • die een positief voorbeeld voor hun kinderen willen zijn

Met ‘ouders’ wordt iedereen bedoeld die betrokken is bij het opvoeden van kinderen: vaders, moeders, meeouders, plusouders, pleegouders, grootouders, …